Balo The North Face Citer Red

1.830.000 1.100.000

Kích thước: 

Dung tích: 30 lit

Đựng vừa laptop 15″

Còn hàng