Balo The North Face Citer Black

1.830.000 940.000

Kích thước: 

Dung tích: 30 lit

Đựng vừa laptop 15″

Hết hàng